Танцов клуб Вито Хоро ​

Фолклорът е сила, която обединява един народ. Той съхранява историята му, неговите вярвания, обреди и обичаи, представата му за красивото и доброто, неговата душевност.

Българският танцов фолклор е отражение на живота на нашия народ. Предаван от поколение на поколение, той успява да се съхрани през вековете и да достигне до нас.

График на репетициите

Група начинаещи:

ден -
час -

Група средно напреднали

дни - вторник | четвъртък | неделя
часове - 19.30 - 21.00 | 19.30 - 21.00 | 17.00 - 18.30

Група напреднали

ден -
час -

Северняшка фолклорна област

Северняшката област е втората по големина с много богат и разнообразен музикално-танцов материал. На югозапад е Стара планина, на север – река Дунав, на изток – Черно море. Поради разнообразието на фолклора, тя се дели на:
    – западна част – тук са градовете Враца, Монтана, Видин, Лом. В тази част фолклорът определено има влияниена северната ни съседка Румъния.
   Хората изобилстват със ситни движения, много притропи, синкопи, плетеници. Изпълнението им е с бързи крака, придружени с много характерно провикване. По ярък образец е „Ситно влашко“.
Женската носия е двупристилчена, а мъжете са белодрешковци.
    – Средната северна област включва градовете Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Свищов. Хората тук се характеризират с широта, скокливост, вихреност с богата игра на ръцете.
Всичко това в играта на северняка правят неговите хора красиви, жизнени и темпераментни.
    – В източния район на Северняшката област влизат градовете Шумен, Разград и Русе.
   Преселническите размествания на население от Тракия към областта, се смесват двете култури и се оформят специфичните „Капанци“.

Северняшка област - хорцата, които умеем

Какво другите казват за нас?

Неповторимо представяне

Вито хоро - магия за душата и опиат за тялото.
Милена Тотева
Милена Тотева

Страхотна енергия!

Място където се зареждам с положителна енергия!
Адриана Любенова
Адриана Любенова

Истинска магия

Емоция, неповторимо изживяване и дълбока липса, когато не го посещаваш.
Илиана Миронова
Илиана Миронова

Watch Free Tutorials from Our Coaches Right Now

X

Шопска фолклорна област

Шопската област е разположена в Югозападна България. Обхваща на изток – Ихтиманските възвишения, на запад спира до държавната граница, на север – Стара планина и на юг до Осоговската планина и Рила.
Основният поминък на населението е зеленчукопроизводство, земеделие и скотовъдство, на места са се развили и занаятите /кожарство, тъкачество, гайтанджийство/.

Заедно с шоплука /Софийски район/ са и граовци /Перник, Брезник, Трън/. Като характер те са трудолюбиви, остроумни, находчиви, неспокойни, но надарени с хитрост иостро чувство за хумор.

Това се е отразило и във фолклора им. Песните, танците и носиите коренно се различават от другите области. Шопският танц се характеризира с пъргавина, лекота, скокливост с усещане за откъсване от земята. Той е наситен с много темперамент, динамика, координация на тялото, ръцете и главата и изключителна ритмичност.

Движенията изобилстват с хлопки, ниски и високи спусъци, кръгове по земята и въздуха, косички, мотички и други елементи, но най-характерното движение е „натрисане“ с преобладаващ хват за пояс.

Шопска област - хорцата, които умеем

shape_06

Watch Free Tutorials from Our Coaches Right Now

X

Свържете се с нас сега, като ни пишете или ни се обадите директно на тел: +359 897 979 171

Untitled-5

Тракийска фолклорна област

Тракийската област е най-голямата. Огражда се от Ихтиманските възвишения, Стара планина, Пирин и Черно море, включва Родопи, Тракийската низина и Странджанския край. В по-голямата си част е равнинна, с изключение на родопския и странджанския район. Основният поминък е земеделие и животновъдство, в планинските райони и занаятите – тъкачество, ковачество, грънчарство. Тракийската област се дели на:
     – Западна част – в нея влизат градовете Ихтиман и Пазарджик
     – Родопският регион – обхваща Смолян, Чепеларе, Мадан, Рудозем, Златоград, Кърджали
     – Средна Тракия – Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Казанлък, Хасково
     – Източната част е Странджанският район, Бургас, Приморско, Царево, Малко Търново.
   Плодородната земя на равнината и географското разположение е сформирало и характера на тракиеца. Той е спокоен, богат душевно, възприемчив, широко отворен, любознателен, трудолюбив и силно привързан към земята. Танцът му е богат на движения, изпълнявани с крака, прилепени към земята, все едно, че говори с нея. Богата е гамата на елементи като хлопки, причуквания, ножички, спусъци, лостове, пляскане с ръце, но движението, което ги отличава от другите области е „Трополи“ – в различните му разновидности. 

Тракийска област - хорцата, които умеем

Заповядайте в танцов клуб "ВИТО ХОРО" - нека заедно се потопим във фолклорната магия, онази магия, която докосва сетивата и остава в сърцата завинаги!!!

Добруджанска фолклорна област

Добруджанската област е тясно свързана с Дунавската равнина в историческо-географски, етнографско и културно-стопанско отношение, с тракийци и балканджии от Стара планина, преселници и местни /гребенци/.

Най-ярките носители на добруджанския стил са около градовете Силситра, Тутракан, Тервел, Добрич, Каварна, Балчик, Варна. Нейната равнина е богата и плодородна, с основен поминък на населението – земеделие и риболов. Това оказва влияние и върху характера на танца на добруджанеца. Той е спокоен, уверен, с весел нрав, изключително трудолюбив и силно привързан към земята си. Танцува леко приседнла, с изпъчени гърди и свободни широки плавни движения на ръцете, с участие на цялото тяло.

Характерни са притропвания, приплъзгания, клякане и превъртане по земята, игра с рамене и акценти на трудови елементи в движенията.
При жените е характерно спокойно танцуване с леко движение на раменете и специфично провикване.

Ярки добруджански хора са: „Сборенка“, „Данец“, „Опас“, „Ръка“, „Сей, сей боб“, „Мъжки ръченик“, „Изхвърли кондак“.  Най-често срещаният размер е 2/4, а по-рядко 5/8, 9/8, 9/16. Типични инструменти са гадулката /копанка/, кавал, джура гайда, голям дудук, ръчна хармоника.

Мъжката носия е чернодрешна, но със специфични дебели калцуни. Женската носия е сукман или поли и риза с елече с интересна шапка /качуло/ като гребен на петел, а от нея идва и името на местното население „Гребенци“.

Добруджанска област - хорцата, които умеем

Интересно и полезно

Статии и новини

Искате да видите още? Направете го от тук

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.